นายกฯ ขอ อย่าให้ความสำคัญเรื่องราคา ไมค์-นาฬิกา ของรัฐสภาใหม่

นายกฯ ขอ อย่าให้ความสำคัญเรื่องราคา ไมค์-นาฬิกา ของรัฐสภาใหม่

นายกฯ ขออย่าเพิ่งวิจารณ์งบจัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอซีทีของ รัฐสภาใหม่ ระบุหากมีการทุจริตต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม