ขสมก. จัดเดินรถฟรี ให้ประชาชนร่วมรับชมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ขสมก. จัดเดินรถฟรี ให้ประชาชนร่วมรับชมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ขสมก. จัดเดินรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางร่วมรับชมการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

แจ้งจัดระเบียบจราจร บริเวณงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

แจ้งจัดระเบียบจราจร บริเวณงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ตำรวจแจ้งจัดระเบียบการจราจร บริเวณจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในวันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 19.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต