มาเถอะมาช่วยกัน กรมทรัพยากรทางทะเลฯ วอนประชาชน ร่วมอนุรักษ์ปะการัง

มาเถอะมาช่วยกัน กรมทรัพยากรทางทะเลฯ วอนประชาชน ร่วมอนุรักษ์ปะการัง

ปีนี้นับเป็นปีที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ปะการังเป็นพิเศษ เพราะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก

กรมทรัพยากร เผยสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทย

กรมทรัพยากร เผยสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผย สถาณการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของไทยปี 2560 กลุ่มหาดสงขลาโดนกัดเซาะมากที่สุด ขณะเดียวกัน เดินหน้าแก้ไขปัญหา ผุด 4 แนวทาง 3 มาตรการ 8 รูปแบบ ลดผลกระทบปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน