‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

‘จตุพร’ หนุนทำประชามติ เชื่อเป็นทางออกแก้ขัดแย้ง

“จตุพร พรหมพันธุ์” ขึ้นเวทีถนนอักษะ หนุนทำประชามติ เอาความเห็นประชาชนเป็นตัวตัดสิน แก้ปัญหาความขัดแย้ง เชื่อเป็นทางออกดีที่สุด…

‘ตู่’ เตือน ส.ว.อย่าเสี่ยง-ชี้เข้าข่ายกบฏ

‘ตู่’ เตือน ส.ว.อย่าเสี่ยง-ชี้เข้าข่ายกบฏ

“จตุพร” เตือนว่าที่ประธานวุฒิสภา อย่าทำอะไรสุ่มเสี่ยง เพราะอาจเข้าข่ายกบฏ ขณะที่บรรยากาศการชุมของ นปช. ถนนอักษะ ช่วงเช้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย การ์ดรักษาความปลอดภัยเข้ม …

‘ตู่’ เตือน ส.ว.อย่าเสี่ยง-ชี้เข้าข่ายกบฏ

‘ตู่’ เตือน ส.ว.อย่าเสี่ยง-ชี้เข้าข่ายกบฏ

“จตุพร” เตือนว่าที่ประธานวุฒิสภา อย่าทำอะไรสุ่มเสี่ยง เพราะอาจเข้าข่ายกบฏ ขณะที่บรรยากาศการชุมของ นปช. ถนนอักษะ ช่วงเช้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย การ์ดรักษาความปลอดภัยเข้ม …