กระทรวงแรงงาน แจง ปัญหาการว่างงานของผู้จบ ป.ตรี

กระทรวงแรงงาน แจง ปัญหาการว่างงานของผู้จบ ป.ตรี

กระทรวงแรงงาน แจง ปัญหาการว่างงานของผู้จบ ป.ตรี ระบุปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 180,180 อัตรา เป็นระดับ ป.ตรี 22,345 อัตรา