ประมวลภาพญี่ปุ่นจัดพระราชพิธีขบวนเสด็จฉลองจักรพรรดิขึ้นครองราชย์

ประมวลภาพญี่ปุ่นจัดพระราชพิธีขบวนเสด็จฉลองจักรพรรดิขึ้นครองราชย์

พสกนิกรชาวญี่ปุ่น เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพ บุคคลสำคัญ แต่งกายงดงามร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิญี่ปุ่น

ประมวลภาพ บุคคลสำคัญ แต่งกายงดงามร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิญี่ปุ่น

ในวันนี้ถือเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ซึ่งถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ผู้คนทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศทราบถึงการครองราชย์โดยสมบูรณ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ โดยในวันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมเก่าแก่ และมีบุคคลสำคัญ รวมถึงพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศทั่วโลก เดินทางมาร่วมถวายพระพรจำนวนกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ในวันนี้เองมีการเผยแพร่ภาพสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะนั่งอยู่บนบัลลังก์ โดยทั้งสองพระองค์สวมใส่ชุดตามแบบโบราณราชประเพณี โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะได้ประกาศการขึ้นครองราชย์ต่อหน้าบุคคลสำคัญในราชวงศ์ โดยถ้อยคำกล่าวระบุว่า…

จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนไทยสักการะพระบรมศพในหลวงร. 9

จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จฯ เยือนไทยสักการะพระบรมศพในหลวงร. 9

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม เมื่อวานนี้ ก่อนเสด็จฯ เยือนไทย เพื่อสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

จักรพรรดิญี่ปุ่นเตรียมเสด็จฯมาไทย ถวายราชสักการะพระบรมศพ

จักรพรรดิญี่ปุ่นเตรียมเสด็จฯมาไทย ถวายราชสักการะพระบรมศพ

จักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เตรียมเสด็จฯมาไทย เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพ

จักรพรรดิญี่ปุ่นไว้ทุกข์ 3 วัน ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

จักรพรรดิญี่ปุ่นไว้ทุกข์ 3 วัน ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

จักรพรรดิและจักรพรรดินีญี่ปุ่นไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ