ก.พัฒนาสังคมฯ เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน

ก.พัฒนาสังคมฯ เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง”

ครม.ไฟเขียว กม.จัดระเบียบขอทาน ต่างด้าวส่งกลับประเทศ

ครม.ไฟเขียว กม.จัดระเบียบขอทาน ต่างด้าวส่งกลับประเทศ

มติครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน เล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องขออนุญาตจนท. ขอทานต่างด้าวส่งกลับประเทศ ส่วนขอทานไทยให้ฝึกอาชีพ วันนี้(20 เม.ย.) ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการแก้ไขจัดระเบียบขอทาน ยกเลิก…