ไม่สนใจ!! รถโดยสารสาธารณะไร้ระเบียบเกลื่อนเมืองพัทยา

ไม่สนใจ!! รถโดยสารสาธารณะไร้ระเบียบเกลื่อนเมืองพัทยา

เมินนโยบายจัดระเบียบ! ชาวบ้านถามหาเจ้าหน้าที่อยู่ไหน หลังพบปัญหารถโดยสารสาธารณะไร้ระเบียบจอดรับนักท่องเที่ยวจุดห้ามพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยายามราตรีเกลื่อนถนน