ขสมก. จัดเดินรถฟรี ให้ประชาชนร่วมรับชมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ขสมก. จัดเดินรถฟรี ให้ประชาชนร่วมรับชมงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

ขสมก. จัดเดินรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางร่วมรับชมการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ