‘จาตุรนต์’ สอนมวยรัฐบาลอย่าเกรงใจพรรคร่วม

‘จาตุรนต์’ สอนมวยรัฐบาลอย่าเกรงใจพรรคร่วม

“จาตุรนต์ ฉายแสง” เปิดตัวหนังสือเสียง “ความจริงวิกฤตประชาธิปไตย 27 ประด็นที่สังคมไทยต้องการคำตอบ” พร้อมเสวนาการเมืองระบุรัฐบาลทำงานไม่เป็นเอกภาพ แนะอย่ากลัวพรรคร่วมเล่นเกมการเมือง..