จีนประกาศมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ ปมกดขี่สื่อมวลชนจีน

จีนประกาศมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ ปมกดขี่สื่อมวลชนจีน

ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ บังคับใช้ข้อจำกัด และข้อกำหนดให้หน่วยงานสื่อมวลชนจีน 5 แห่ง โดยมีเจตนาสร้างอุปสรรคขัดขวางการรายงานข่าวตามปกติของสื่อมวลชนจีน ทางจีนประกาศให้องค์กรสื่อมวลชนของสหรัฐฯ จำนวน 4 แห่ง ยื่นเอกสารข้อมูลแก่ทางการจีนภายในเวลา 7 วัน