สัตวแพทย์ช่วยกวางบาดเจ็บ หลังต่อสู้กันเองเพื่อชิงความเป็นจ่าฝูง

สัตวแพทย์ช่วยกวางบาดเจ็บ หลังต่อสู้กันเองเพื่อชิงความเป็นจ่าฝูง

สัตวแพทย์ สบอ. 6 เร่งช่วยกวางบาดเจ็บ ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง หลังต่อสู้กันเองเพื่อชิงความเป็นจ่าฝูง