อาการตาซาเล้งเหยื่อไอ้จ๊อด พบซีกซ้ายไม่ตอบสนองการเคลื่อนไหว-ชีพจรเต้นไม่ปกติ

อาการตาซาเล้งเหยื่อไอ้จ๊อด พบซีกซ้ายไม่ตอบสนองการเคลื่อนไหว-ชีพจรเต้นไม่ปกติ

อาการคุณลุงจรูญเหยื่อไอ้จ๊อด ซีกซ้ายไม่ตอบสนองการเคลื่อนไหว ตรวจพบชีพจรเต้นไม่ปกติไม่สม่ำเสมอ