สื่อทำเนียบงดตั้งฉายานายกฯ หวั่นถูกนำขยายขัดแย้ง

สื่อทำเนียบงดตั้งฉายานายกฯ หวั่นถูกนำขยายขัดแย้ง

สื่อประจำทำเนียบแจงเหตุผลงดตั้งฉายารัฐบาลปี 2560 เพราะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย บรรยากาศทางการเมืองยังไม่ปกติ อาจถูกนำไปขยายความขัดแย้งได้