‘ชวน’ ติง รัฐเร่งแก้ ‘ยาง’ ราคาตก ชัด เอาคนไม่รู้จริงทำงาน!

‘ชวน’ ติง รัฐเร่งแก้ ‘ยาง’ ราคาตก ชัด เอาคนไม่รู้จริงทำงาน!

“ชวน หลีกภัย” ‘ชวน’ ติง รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาราคา ‘ยาง’ ตกต่ำ แนะ เอาคนรู้จริงทำงาน เปลี่ยนแต่รัฐมนตรีไม่ใช่ทางแก้?