อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย ‘ชวน’ ดีขึ้น พบท่อน้ำดีตีบตัน

อาการป่วย “ชวน หลีกภัย” ปธ.สภาที่ปรึกษา ปชป.ดีขึ้น ท่อน้ำดีตีบตัน ทำให้มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต คณะแพทย์ให้ยาฆ่าเชื้อทุก 4 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ 27 มิ.ย.นี้…