เอกฉันท์! มติอนุ ก.ต.ให้ ‘ชีพ จุลมนต์’ นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

เอกฉันท์! มติอนุ ก.ต.ให้ ‘ชีพ จุลมนต์’ นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

อนุ ก.ต. มีมติ เอกฉันต์ผ่านคุณสมบัติ “ชีพ จุลมนต์ ” ขึ้นเป็น ประธานศาลฎีกา คนต่อไป ส่ง ก.ต. พิจารณาวันที่ 11 กรกฎาคม นี้