นำร่องแห่งแรก!! แจก ‘ชุดขับถ่ายฉุกเฉิน’ ให้นักท่องเที่ยวขึ้นดอย

นำร่องแห่งแรก!! แจก ‘ชุดขับถ่ายฉุกเฉิน’ ให้นักท่องเที่ยวขึ้นดอย

นำร่องแห่งแรกแจก ‘ชุดขับถ่ายฉุกเฉิน’ ให้นักท่องเที่ยวขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ใช้ถ่ายหนักถ่ายเบา ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สัตว์ป่า