อย.ไฟเขียวให้ประชาชนซื้อชุดตรวจเอชไอวีไปตรวจเองได้

อย.ไฟเขียวให้ประชาชนซื้อชุดตรวจเอชไอวีไปตรวจเองได้

อย. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ปลดล็อคให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง