มาแล้ว! กลุ่มผู้ชุมชนเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง

มาแล้ว! กลุ่มผู้ชุมชนเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง

กลุ่มผู้ชุมชนเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง ทยอยเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ด้านตำรวจวางกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบหนน่วย EOD เข้าสแกนพื้นที่ก่อนเริ่มกิจกรรม