เปิดใจ ‘ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ ตอบทุกประเด็น ถึงเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในคุก

เปิดใจ ‘ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ ตอบทุกประเด็น ถึงเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในคุก

เปิดใจ ‘ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ ตอบทุกประเด็น ถึงเรื่องราวชีวิตที่อยู่ในคุก พร้อมยืนยันจะไม่ขอกลับไปเล่นการเมืองอย่างแน่นอน