เปิดใจ 2 หนุ่มบุรุษไปรษณีย์ อาสาพาสุนัขถูกรถเหยียบ กลับบ้านเจ้าของ

เปิดใจ 2 หนุ่มบุรุษไปรษณีย์ อาสาพาสุนัขถูกรถเหยียบ กลับบ้านเจ้าของ

เปิดใจ 2 หนุ่มบุรุษไปรษณีย์ อาสาพาสุนัขถูกรถเหยียบได้รับบาดเจ็บ รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ก่อนพากลับบ้านเจ้าของ