ช่อ พรรณิการ์ ชี้แจง ปมถูกขุดภาพรับปริญญา โยงเรื่องสถาบัน

ช่อ พรรณิการ์ ชี้แจง ปมถูกขุดภาพรับปริญญา โยงเรื่องสถาบัน

ช่อ พรรณิการ์ ชี้แจงรับภาพวันรับปริญญาไม่เหมาะสม แต่ขอหยุดนำมาโจมตีทางการเมือง ชี้เป็นการถ่ายเล่นของนักเรียนรัฐศาสตร์ ที่ต่างกังวลกับการนำเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้โจมตีทางการเมือง