“ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ” ดึงเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ” ดึงเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชน กว่า 7,000 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตบเท้าร่วมกิจกรรมเข้า “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”