ศาลปกครองรับคำร้อง ระงับขึ้นค่าผ่านทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์

ศาลปกครองรับคำร้อง ระงับขึ้นค่าผ่านทางด่วน ดอนเมืองโทลล์เวย์

กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคไม่เห็นด้วย เล็งขึ้นค่าผ่านทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ก่อนร่อนหนังสือหนังสือถึงนายกฯ ใ้ห้มีคำสั่งระงับ

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศปรับขึ้นราคาค่าผ่านทาง เริ่ม 22 ธ.ค.นี้

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศปรับขึ้นราคาค่าผ่านทาง เริ่ม 22 ธ.ค.นี้

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศปรับอัตราค่าผ่านทาง โดยอัตราค่าผ่านทาง เพิ่มจากเดิม 5-15 บาท เริ่มใช้อัตราค่าผ่านทางใหม่ 22 ธ.ค.นี้