ป.ป.ช. เผยดัชนีชี้ ไทยตื่นตัวเรื่องทุจริตมากขึ้น

ป.ป.ช. เผยดัชนีชี้ ไทยตื่นตัวเรื่องทุจริตมากขึ้น

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เชื่อมั่น ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยปี 2560 จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ที่อยู่ 35 คะแนน