ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสูง [10 ม.ค. 63]

ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสูง [10 ม.ค. 63]

วันนี้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ยังคงสูงอยู่ โดยในวันนี้ ค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนั้น หลายแห่งมีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า เมื่อวานนี้ ( 9 ม.ค. 63) โดยเว็บไซต์ AQICN…