สดร. เผย ต้นเมษายน ถึงเวลาดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สดร. เผย ต้นเมษายน ถึงเวลาดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สดร. เผยต้นเมษาถึงเวลาดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 8 เมษายน เตรียมตั้งจุดสังเกตการณ์หลัก 4 จุด พร้อมโรงเรียนเครือข่าย 175 แห่งทั่วประเทศ