เตือนภัย ดร.เก๊ พักโรงแรมหรูเชียงใหม่ก่อนชิ่งหนี

เตือนภัย ดร.เก๊ พักโรงแรมหรูเชียงใหม่ก่อนชิ่งหนี

ชายอ้างเป็นด๊อกเตอร์ เข้าพักที่โรงแรมในเชียงใหม่ 21 คืน ยอดค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 4.8 หมื่นบาท ไม่ยอมชำระค่าใช้จ่าย