สาวร้องเจอใบสั่ง ทั้งที่ไม่เคยขับไปตามเส้นทางที่ถูกระบุในใบสั่ง

สาวร้องเจอใบสั่ง ทั้งที่ไม่เคยขับไปตามเส้นทางที่ถูกระบุในใบสั่ง

ชาวบ้านคนหนึ่งในอำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน หลังรถยนต์ที่ใช้ถูกตรวจจับความเร็ว ทั้งที่ไม่เคยขับไปตามเส้นทางที่ถูกระบุในใบสั่ง