คึกคัก! เด็กนักเรียนอนุบาลพะเยา เปิดตลาดนัดพอเพียง

คึกคัก! เด็กนักเรียนอนุบาลพะเยา เปิดตลาดนัดพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลพะเยาจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) หวังให้เด็กนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (กาดมั่วครัวละอ่อน) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักดำรงตน อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม…