แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำยังลดลง จนตลิ่งทรุดบ้านพัง

แม่น้ำเจ้าพระยาน้ำยังลดลง จนตลิ่งทรุดบ้านพัง

ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยายังลดลงต่อเนื่อง จนเป็นเห็นในบ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำบริเวณ ต.ท่าชัย จ.ชัยนาท พังทรุดหลายหลัง