ทำใจ! กพช.เล็งตัดสิทธิ์ ผู้ใช้ไฟฟรี 9.6แสนราย

ทำใจ! กพช.เล็งตัดสิทธิ์ ผู้ใช้ไฟฟรี 9.6แสนราย

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558-2560 พร้อมตัดสิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟรี 9.6แสนราย

ยิ่งลักษณ์ กวาดเรียบสถิติ “ครั้งแรก” ในประวัติศาสตร์ไทย

ยิ่งลักษณ์ กวาดเรียบสถิติ “ครั้งแรก” ในประวัติศาสตร์ไทย

ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการเมืองไทย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถลงมติถอดถอนฝ่ายบริหารสำเร็จบตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐสภามา