เตือน! สั่งซื้อฟันปลอมออนไลน์เสียเงินฟรี เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก

เตือน! สั่งซื้อฟันปลอมออนไลน์เสียเงินฟรี เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก

กรมการแพทย์ เตือน สั่งซื้อฟันปลอมทางเฟซบุ๊ก แม้สะดวกหาซื้อง่าย แต่ไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก ควรได้รับคำแนะนำ และการรักษาอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ