สุชาติ ขีดเส้น 3 เดือน ต้องไม่มีเด็กยกพวกตีกัน

สุชาติ ขีดเส้น 3 เดือน ต้องไม่มีเด็กยกพวกตีกัน

ผอ.โรงเรียนอาชีวศึกษาต้องหาแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปํญหาเหล่านี้ ให้เวลา 3 เดือนจากนี้ไปต้องไม่มีนักเรียนอาชีวศึกษายกพวกตีกันอีก

Page 4 of 512345