หมู่บ้านอาชีพแปลก!! แปรรูปไส้เดือน-ตุ๊กแก-ปลิง ส่งขายต่างประเทศ

หมู่บ้านอาชีพแปลก!! แปรรูปไส้เดือน-ตุ๊กแก-ปลิง ส่งขายต่างประเทศ

ชาวบ้านตาล ต.นาหว้าจ.นครพนม แปรรูปไส้เดือน-ตุ๊กแก-ปลิง ส่งขายต่างประเทศ มีเงินหมุนเวียนสะพัด ปีละ หลาย 10 ล้านบาท