นักเรียน ยัน!! กราบด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับต้อนรับ ผอ.คนใหม่

นักเรียน ยัน!! กราบด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ถูกบังคับต้อนรับ ผอ.คนใหม่

ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนักเรียนนั่งรอ เพื่อต้อนนั่ง ผอ.โรงเรียน คนใหม่ ด้านเด็กนักเรียน ยืนยันไม่ได้ถูกบังคับให้มันนั่งต้อนรับ รอง ผอ.โรงเรียน เชื่อเป็นฝีมือของผู้ไม่ประสงค์ดีกับโรงเรียน ในการโจมตีดังกล่าว