น้องชายหนุ่มต้านทุจริต ถูกอุ้มหายที่ สภ.บ้านไผ่ ร้อง DSI  ผ่านมา 10 ปี คดีไม่คืบ

น้องชายหนุ่มต้านทุจริต ถูกอุ้มหายที่ สภ.บ้านไผ่ ร้อง DSI ผ่านมา 10 ปี คดีไม่คืบ

น้องชาย ‘กมล เหล่าโสภาพันธ์’ หนุ่มต้านทุจริตถูกอุ้มหายที่ สภ.บ้านไผ่ ร้อง DSI ผ่านมา 10 ปี คดีไม่คืบหน้า