“เจ้าต๋อง” หนูน้อยยอดกตัญญู ยังคงใช้ชีวิตพอเพียง แม้คนแห่ช่วยจนชีวิตดีขึ้น

“เจ้าต๋อง” หนูน้อยยอดกตัญญู ยังคงใช้ชีวิตพอเพียง แม้คนแห่ช่วยจนชีวิตดีขึ้น

เด็กผมจุกยอดกตัญญูสู้ชีวิต ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนจนชีวิตดีขึ้น