‘รมว.กห.’ นำตุลาการศาลทหาร ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

‘รมว.กห.’ นำตุลาการศาลทหาร ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พล.อ.ประวิตร นำ 196 “ตุลาการศาลทหาร” ชุดใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักรไทย