“คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่”

“คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่”

  “ไม่อยากชี้นำ แต่วันนี้ ป.ป.ช.เขาถือว่าเขาใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. และอ้างตามมาตรา ก็คงต้องซักว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย กล่าวแสดงความคิดเห็นกรณีการพิจารณาถอดถอนเอาผิด นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุมิสภา และนายสมศักดิ์…