ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศทหาร ‘ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศทหาร ‘ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ณัฏฐ์ วาณิชบำรุง” ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์

โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจาก กระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการถอดยศ ‘สันธนะ’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการถอดยศ ‘สันธนะ’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศ พันตำรวจโทสันธนะ ประยูรรัตน์ พร้อมริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาวาเอก อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช และ เรือโทธีรทัศน์ อินทรทัศน์ เหตุมีพฤติการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘พ.ท.สุภาพ แพทยกุล’

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘พ.ท.สุภาพ แพทยกุล’

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันโท สุภาพ แพทยกุล ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ประมาทเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 นายทหารผิดวินัยร้ายแรง

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 นายทหารผิดวินัยร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ถอดยศทหาร และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 นาย รวมจำนวน 3 ฉบับ

ถอดยศ ‘พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ’ เหตุผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

ถอดยศ ‘พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ’ เหตุผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศถอดยศ ‘พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ’ เหตุทำผิดวินัยทหาร และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ถอดยศ ‘น.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์’ เหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม

ถอดยศ ‘น.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์’ เหตุประพฤติตนไม่เหมาะสม

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ น.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ เหตุมีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบัน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ