‘ถังขยะคอกเขียว’ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองกรุง ได้จริงหรือไม่..?

‘ถังขยะคอกเขียว’ แก้ปัญหาขยะล้นเมืองกรุง ได้จริงหรือไม่..?

สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยการสร้างจุดทิ้งขยะที่เป็น ‘คอกสี่เหลี่ยมสีเขียว’ วางบนพื้นฟุตปาธ หรือ ทางเดินเท้า เพื่อให้ประชาชนนำขยะมาทิ้ง ซึ่งปัจจุบันเริ่มโครงการในพื้นที่นำร่องของทั้ง 50 เขตแล้ว ที่ให้ทางสำนักงานเขตจัดหาจุดทิ้งและจัดคอกขยะเป็นจุดทดลองก่อน