“พล.อ.อิสระพงศ์” อดีต ผบ.ทบ. ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ด้วยโรคประจำตัว

“พล.อ.อิสระพงศ์” อดีต ผบ.ทบ. ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ด้วยโรคประจำตัว

“พล.อ.อิสระพงศ์” อดีต ผบ.ทบ. ถึงแก่อนิจกรรมแล้วด้วยอายุ 84 ปี หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาได้ระยะหนึ่งด้วยโรคประจำตัว