โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.อ.สถิตพงษ์” เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.อ.สถิตพงษ์” เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.อ.สถิตพงษ์” เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์