จับแล้ว! สาวนั่งบนปะการัง หมู่เกาะสุรินทร์ สารภาพเสียใจ บอก “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”

จับแล้ว! สาวนั่งบนปะการัง หมู่เกาะสุรินทร์ สารภาพเสียใจ บอก “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”

จับแล้วนักท่องเที่ยวโพสต์ท่าถ่ายรูปนั่งบนปะการัง หมู่เกาะสุรินทร์ สารภาพเสียใจ บอก “รู้เท่าไม่ถึงการณ์”