Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ยังผันผวน

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ยังผันผวน

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

พุ่งพรวด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 350 บ.

พุ่งพรวด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 350 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลง 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้