Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

พุ่งไม่หยุด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 250 บ.

พุ่งไม่หยุด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 250 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

พุ่งพรวด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

พุ่งพรวด! ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลด 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลด 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุตลาดทองคำน่าห่วง การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

Ausiris ระบุตลาดทองคำน่าห่วง การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุวันนี้ราคาทองวันยังคงที่

Ausiris ระบุวันนี้ราคาทองวันยังคงที่

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุสัปดาห์หน้าชี้ชะตาราคาทองคำ หลังมีการประชุมFOMC

Ausiris ระบุสัปดาห์หน้าชี้ชะตาราคาทองคำ หลังมีการประชุมFOMC

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองปรับตัวบวกได้ หลังค่าเงินบาทอ่อน

Ausiris ระบุราคาทองปรับตัวบวกได้ หลังค่าเงินบาทอ่อน

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองวันนี้ปรับขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุราคาทองวันนี้ปรับขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลด 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับลด 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้