Ausiris ชี้ช่วงนี้ราคาทองคำปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

Ausiris ชี้ช่วงนี้ราคาทองคำปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้พุ่งขึ้น 450 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้พุ่งขึ้น 450 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ชี้ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก 100 บ.

Ausiris ชี้ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นอีก 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ชี้ราคาทองคำช่วงนี้ผันผวนปรับขึ้น 50 บ.

Ausiris ชี้ราคาทองคำช่วงนี้ผันผวนปรับขึ้น 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุวันนี้ราคาทองคำปรับลง 50 บ.

Ausiris ระบุวันนี้ราคาทองคำปรับลง 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 100 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 100 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ชี้ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

Ausiris ชี้ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 150 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้