Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองผันผวน เหตุปัญหาในตะวันออกกลาง

Ausiris ระบุ ราคาทองผันผวน เหตุปัญหาในตะวันออกกลาง

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ยังผันผวน

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ยังผันผวน

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองปรับครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองปรับครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาด ปรับลง 200 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาด ปรับลง 200 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris เผย ปัจจัยที่ราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง

Ausiris เผย ปัจจัยที่ราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้